0
You have no items in your shopping cart
066 112 0599 lazada Line

ใบรับรอง

    เก้าอี้ที่ไม่ได้ออกแบบให้สอดคล้องตามหลักการยศาสตร์ ไม่สามารถช่วยให้คุณรู้สึกสบายตัวและหลังเวลานั่งได้! การที่เราอยากได้ความความสะดวกสบายเป็นเรื่องปกติและธรรมชาติมาก ในขณะที่การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ยังต้องมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสุขภาพด้วย นั่นก็หมายความว่า ไม่เพียงแต่ที่เรานั้นต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ยังใช้ต้องสมาร์ทเฟอร์นิเจอร์ตามหลักสรีรศาสตร์ในที่ทำงานและที่บ้านด้วย เพื่อให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

    ร่างกายของมนุษย์มีความสมบูรณ์แบบเป็นไปตามกายวิภาคที่หน้าอัศจรรย์ใจ ตัวอย่างเช่น กระดูกสันหลังของเรา สามารถทนต่อความเครียดและแรงกดดันได้ อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุ 30-35 ปี ศักยภาพทางพันธุศาสตร์ของเราก็จะเริ่มลดลง เพราะเราไม่เคยชินกับจัดท่าทางหรือระเบียบทางร่างกาย และการกระจายน้ำหนักบนกระดูกสันหลังในทางที่ถูกต้อง เพื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ ผู้เชี่ยวชาญของ KULIK SYSYEM จึงได้พัฒนาเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งเน้นตามเส้นโค้งทางกายวิภาคของร่างกายมนุษย์และเพื่อจัดว่างท่าทางให้สอดคล้องตามธรรมชาติ โดยที่เราไม่ต้องฝืนร่างกายหรือควบคุมอะไร

  ในปัจจุบันมีการรักษามากมายหลายวิธีสำหรับคนที่มี "ปัญหากล้ามเนื้อและกระดูก" ซึ่งโปรแกรมพิเศษนี้ เรียกว่า "การพัฒนากระดูกสันหลัง" ได้รับการพัฒนาและการฝึกฝนอย่างกว้างขวางในศูนย์การแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญที่ KULIK SYSTEM® ได้พัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่าและประหยัดกว่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีคุณสมบัติทางปัญญาแบบเฉพาะไม่เหมือนใคร ด้วยคุณสมบัติพิเศษในการประดิษฐ์ เก้าอี้ของเราจะช่วยให้ร่างกายของคุณกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและสบายที่สุดตามธรรมชาติ โดยไม่บังคับหรือฝืนท่านั้ง แต่จะเป็นการจัดว่างท่านั่งที่ถูกต้องเพื่อให้นำ้หนักตัวสามารถกระจายไปยังส่วนต่างๆ ได้ดี

Array ( )