0
You have no items in your shopping cart
066 112 0599 lazada Line

การรับประกัน

รับประกันสินค้า 12 ปีนับจากวันที่ซื้อ ด้วยการเพิ่มเงินอีกเล็กน้อย คุณสามารถซื้อการขยายการรับประกันอีก 2 และ 3 ปีตามลำดับ ขยายเวลารับประกันแบบ XL (2 ปี) + 10% ของราคาเก้าอี้ ขยายเวลารับประกันแบบ XXL (3 ปี) + 20% ของราคาเก้าอี้ การรับประกันครอบคลุมถึง:

 • กลไกใ่นส่วนที่เกี่ยวกับการปรับเก้าอี้
 • การแตกหักของชิ้นส่วนรองรับพนักพิงและโครงที่ วางแขน
 • ชิ้นส่วนโลหะ ได้แก่ J-bar ฐานโครเมี่ยม (กากบาท) และที่ยกแก๊ส

การดำเนินการซ่อมในช่วงรับประกันจะต้องทำการกรอกข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อ ระบุชื่อรุ่น วันที่ขาย ตราประทับของบริษัทผู้ขายในบัตรรับประกัน การรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อ:

 • ความเสียหายทางกลไก:
  • การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้
  • หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเจ้าของ การขนส่ง การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
  • ไม่ได้ซ่อมแซมโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • สินค้าไม่มีใบรับประกันและใบเสร็จ
 • ใบรับประกันมีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือมีการแก้ไขโดยไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ขาย
 • ในช่วงการรับประกัน ความบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต จะได้รับการซ่อมแซมฟรี การจัดส่งเก้าอี้ไปยังศูนย์บริการจะเป็นค่าใช้จ่าย ของผู้ซื้อ

การรับประกันไม่รวมถึงการบำรุงรักษาตามระยะเวลา การติดตั้งและการปรับแต่งเก้าอี้

Array ( )