0
You have no items in your shopping cart
lazada Line

สำหรับลูกค้าองค์กร

บริษัท KULIK SYSTEM
สำหรับลูกค้าองค์กร

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานได้มากกว่า
50% โดยการใช้เก้าอี้ตามหลักสรีรศาสตร์ของ KULIK SYSTEM

ตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญแสดงให้เห็นว่า ผลิตภาพของคนที่มีสุขภาพดีสูงขึ้นถึง 20% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของคุณได้ถึง 55% ซึ่งการใช้เก้าอี้ตามหลักสรีรศาสตร์ของ KULIK SYSTEM จะช่วยได้

ผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ ของบริษัท KULIK SYSTEM จะช่วยให้คุณสามารถเลือกเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของบริษัทคุณโดยเฉพาะ นอกจากนั้น รูปแบบที่แตกต่างตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตำแหน่งการวางตราของบริษัท ซึ่งจัดวางตามรสนิยมของลูกค้าแต่ละราย จะเปิดโอกาสให้คุณ :

  • เลือกวัสดุหุ้ม เช่น หนัง หนังอีโค่เลเธอร์, หนัง Antara, หนัง Azur ในโทนสีต่างๆ ได้
  • ผสมผสานวัสดุที่เลือกทั้งเนื้อวัสดุ และ สี
  • เพิ่มลายปักแบบดั้งเดิม
  • เสริมอุปกรณ์พื้นฐานของเก้าอี้ด้วยตัวเลือกอันหลากหลายที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณมากขึ้น
  • ใส่โลโก้ และสัญลักษณ์ของบริษัท ที่จะช่วยสร้างแบรนด์บริษัทให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้น