0
You have no items in your shopping cart

Acord de ofertă publică

Dispoziții generale

1.1. Acest acord între părțile inserate ale vânzătorului, denumite în continuare „Vânzător”, și cumpărătorul de pe site-ul https://kulik-system.com, denumit în continuare „Client” este un contract de vânzare-cumpărare la distanţă, adică prin intermediul magazinului online și determină condițiile de bază pentru comanda și livrarea bunurilor.

1.2. Momentul acceptării complete și necondiționate de către Cumpărător a ofertei (accept) Vânzătorului de a încheia un acord electronic de vânzare a bunurilor se consideră momentul în care Cumpărătorul plătește comanda în condițiile prezentului Acord, în termenul și la prețurile indicate pe site-ul Vânzătorului.

Termeni și definiții

2.1. În această ofertă, cu excepția cazului în care contextul cere altfel, următorii termeni au următoarele semnificații:

* „Bunuri” - modele, accesorii, componente și articole aferente;

* „Magazin online” – un mijloc de prezentare sau vânzare de bunuri, lucrări sau servicii prin realizarea unei tranzacții electronice.

* „Vânzător” - o companie care vinde bunurile prezentate pe site.

* „Cumpărător” - o persoană care a încheiat un Acord cu Vânzătorul în condițiile stabilite mai jos.

* „Comandă” - selecția articolelor individuale din lista de bunuri specificată de Cumpărător la plasarea unei comenzi și efectuarea plății.

Obiectul acordului

3.1. Vânzătorul se obligă să transfere bunurile în proprietatea Cumpărătorului, iar Cumpărătorul se obligă să plătească și să accepte bunurile în conformitate cu termenii acestui Acord.

Acest acord reglementează vânzarea și cumpărarea de bunuri în magazinul online, inclusiv:

- alegerea voluntară de către Cumpărător a bunurilor din magazinul online;

- înregistrarea comenzii în magazinul online de către Cumpărător de sine stătător;

- plata de catre Cumpărător pentru comanda plasată în magazinul online;

- procesarea și livrarea comenzii către Cumpărător, în conformitate cu termenii prezentului Acord.

Procedura plasare a comenzii

4.1. Cumpărătorul are dreptul de a plasa o comandă pentru orice produs prezentat pe Site-ul magazinului online și disponibil în stoc.

4.2. Fiecare articol poate fi comandat în cantitatea dorită.

4.3. În lipsa bunurilor în depozit, Managerul companiei este obligat să anunțe Cumpărătorul (telefonic sau prin e-mail).

4.4. În lipsa unui produs, Cumpărătorul are dreptul de a-l înlocui cu un produs de un model similar, de a refuza acest produs și de a anula comanda.

Procedura de plată a comenzii.

5.1. Plata se face la primirea bunurilor în numerar sau cu cardul

5.2. Pe site printr-un sistem de procesare a plăților online

5.3. În cazul în care fondurile nu sunt primite, magazinul online își rezervă dreptul de a anula comanda.

Termenii de livrare a comenzii

6.1. Livrarea mărfurilor achiziționate în magazinul online se realizează de către companii de transport.

Drepturile și obligațiile părților

7.1. Vânzătorul are dreptul:

- să rezilieze unilateral furnizarea de servicii în temeiul prezentului acord dacă Cumpărătorul încalcă termenii acestui acord.

7.2. Cumpărătorul este obligat:

- să plătească și să primească comanda în timp util în condițiile prezentului acord.

7.3. Cumpărătorul are dreptul:

- să plaseze o comandă în magazinul online;

- să întocmească un contract electronic;

- să solicite vânzătorului să respecte termenii acestui acord.

Responsabilitățile părţilor

8.1. Părțile sunt responsabile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a termenilor prezentului acord în modul prevăzut de acest acord.

8.2. Vânzătorul nu este responsabil pentru:

- aspectul Bunurilor care au fost modificate de către producător;

- pentru o ușoară discrepanță în gama de culori a produsului, aceasta poate diferi de culoarea produsului original din cauza setărilor monitoarelor computerelor personale care au fost utilizate pentru prezentarea produselor;

- pentru conținutul și acuratețea informațiilor furnizate de Cumpărător la plasarea unei comenzi;

- pentru întârzieri și întreruperi în prestarea serviciilor (procesarea comenzilor și livrarea mărfurilor) care apar din motive independente de voința sa;

- pentru acțiuni ilegale comise de Cumpărător folosind acest acces la Internet;

- pentru transferul de către Cumpărător a identificatorilor rețelei sale - IP, adresa MAC, login și parola către terți;

8.3. Cumpărătorul, folosind accesul la Internet care i-a fost oferit, este responsabil în mod independent pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile sale (personal, chiar dacă o altă persoană se afla sub numele lui de utilizator) persoanelor sau proprietății acestora, persoanelor juridice, statului sau principiilor morale.

8.4. În cazul unor circumstanțe de forță majoră, părțile sunt exonerate de îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord. În sensul prezentului acord, prin circumstanțe de forță majoră se înțelege evenimente de natură extraordinară, neprevăzută, care exclud sau interferează în mod obiectiv cu executarea prezentului acord, a căror apariție a putut fi prevăzută și prevenită de către Părți prin mijloace rezonabile.

8.5. Părțile depun toate eforturile pentru a rezolva orice dispute exclusiv pe cale amiabilă.

Alte condiții

9.1. Magazinul online își rezervă dreptul de a modifica unilateral acest acord, sub rezerva publicării acestuia pe site-ul https://kulik-system.com

9.2. Magazinul online a fost creat pentru a organiza un mod de vânzare a bunurilor la distanță prin Internet.

9.6. Informațiile furnizate de Cumpărător sunt confidențiale. Magazinul online folosește informații despre Cumpărător exclusiv în scopul procesării comenzii, trimiterii de mesaje către Cumpărător, livrării de mărfuri, efectuării decontărilor etc.

Procedura de returnare a bunurilor de bună calitate

10.1. Returnarea bunurilor în magazinul online se efectuează pe cheltuiala Cumpărătorului.

10.3. Atunci când Cumpărătorul returnează bunurile de bună calitate, magazinul online îi returnează suma plătită pentru bunuri la returnarea bunurilor, cu excepția compensării pentru cheltuielile magazinului online asociate cu livrarea bunurilor către Cumpărător.

Durata acordului

11.1. Un acord electronic se consideră încheiat din momentul primirii de către persoana care a transmis propunerea de încheiere a unui asemenea acord.

11.2. Până la expirarea prezentului Acord, acesta poate fi reziliat prin acordul comun al părților până la livrarea efectivă a bunurilor, prin rambursare.

11.3. Părțile au dreptul de a rezilia prezentul acord în mod unilateral dacă una dintre părți nu respectă termenii prezentului acord.