0
You have no items in your shopping cart

Garantia

Perioada de garanție pentru produs este de 12 luni de la data cumpărării.
Pentru un cost suplimentar, este posibil să comandați o garanție extinsă pentru 2 și respectiv 3 ani.

Garanție extinsă XL (2 ani) + 10% la prețul scaunului.
Garanție extinsă XXL (3 ani) + 20% la prețul scaunului.

Garanția acoperă:

Reparațiile garanției se efectuează în prezența informațiilor de achiziție completate clar, care indică numele modelului, data vânzării și ștampila companiei vânzătorului în cardul de garanție.

Garanția devine nulă dacă:

În perioada de garanție, defecțiunile cauzate din culpa producătorului sunt eliminate pe cheltuiala acestuia într-un centru de service autorizat. Livrarea scaunului către centrul de service se efectuează pe cheltuiala cumpărătorului.

Garanția nu include instalarea, reglarea și întreținerea periodică a scaunului.

Service

Compania KULIK SYSTEM poartă întreaga responsabilitate pentru calitatea și funcționarea produselor fabricate. În acest sens, oferim atât servicii în garanție, cât și post-garanție. Service-ul în garanție se aplică exclusiv defectelor din fabrică și nu se aplică defecțiunilor rezultate din nerespectarea condițiilor de funcționare, deteriorări mecanice, lovituri, zgârieturi.

În cazurile descrise, vă recomandăm să contactați centrul nostru de servicii pentru înlăturarea defectelor

Centrul serviciilor
service@kulik-system.com
+373 603 30 033